Som alla andra individer i dagens genomkommersialiserade samhälle är jag naturligtvis tillgänglig för försäljning.

Jag gör konsultuppdrag inom film, textbearbetning och produktion, områden där jag har mer än 40 års erfarenhet. Det erkännes att jag sällan arbetat inom mer kommersiella sfärer, men det finns andra, högre estetiska värden som kan omsättas i det monetära värdet. Även reklambranschen är för att ta ett exempel i grund och botten en konstnärlig bransch, även om detta inte alltid märks. Jag kan kort sagt tjänstgöra som en slags konstnärlig rådgivare för olika projekt, och på det området är min kunskap lika bred som djup.